Jaký je náš přístup k práci?

pristupkpraci v01Pracujeme vždy systematicky, následujeme kroky, které se nám mnohokrát osvědčily a přinesly očekávané výsledky.

1. Pochopíme situaci

Vždy se musíme seznámit ze situací klienta. Je nutné pochopit klientovi představy, plány či problémy, které je nutné vyřešit. Teprve poté, co chápeme současný stav věcí, se můžeme posunout dál a plánovat kroky, které dovedou klienta k úspěchu na internetu. Tímto krokem zajistíme, že známe reálný problém a navrhneme řešení, které právě tento problém řeší.

2. Definujeme cíle

Abychom byli schopni dovést klienta k úspěchu na internetu, je nutné mít jasnou představu o tom, co cíl opravdu znamená. Specificky tedy pojmenujeme cíle, kterých chceme dosáhnout. Společně definujeme cíle tak, aby byly splnily tato kritéria:

  • smysluplné
  • specifické
  • měřitelné
  • odsouhlasené oběmi stranami
  • dosažitelné
  • časově ohraničené
  • etické
  • zapsané

3. Navrhneme řešení

Nyní jsme schopni navrhnout takovou strategii, která je v linii s představami klienta a zároveň je šitá na míru cílům, které jsme si společně předurčili. Řešení je pro každého klienta jiné, odpovídající jeho zaměření, možnostem, konkurenci na trhu. Nelze používat jednu šablonu a praktikovat ji pro každý případ.

4. Realizujeme řešení

Návrhem strategie cesta k úspěchu nekončí. Navrhženou strategii je nutné realizovat. S klienty je potřebné se dohodnout, které aktivity provede klient sám, které provedeme my a na kterým budeme případně pracovat společně. Zodpovědnosti za různé aktivity se opět liší pro každého klienta, mnozí klienti mají své marketingové týmy, programátory či grafiky, které mnohé kroky vykonají, naopak jiní klienti přenechají většinu kroků během realizace na nás. 

5. Sledujeme aktivity a reagujeme na situaci

Každou marketingovou kampaň, ať je jakkoliv skvěle naplánovaná, je nutné monitorovat a reagovat na případné potíže či změny situace. Málokdy jde vše podle plánu a je nutné kampaň efektivně optimalizovat, aby vše nadále směrovalo kýženým směrem. Často jde drobné úpravy, ale někdy je nutné do kampaně zasáhnout zásadněji. Je tedy nutné nepodcenit tuto fázi cesty za úspěchem a průběžně aktivity analyzovat, korigovat, usměrňovat. Kampaně průběžně pro klienty analyzujeme, reportujeme výsledky a navrhujeme změny, které po dohodě s klientem realizujeme.  

6. Vyhodnocujeme a slavíme

Marketingové aktivity vyhodnocujeme a identifikujeme poučení pro příští aktivity. Výsledky i poučení diskutujeme s klienty.

Zjistěte, kdo jsme » a jaké online marketingové praktiky používáme ».

Publikujeme

Spustili jsme Caflou - software pro malé firmy a živnostníky »

Po roce práce se nám podařilo spustit pro nás velmi osobní projekt - aplikaci Caflou. Caflou je "informační systém" pro živnostníky a malé...

Komplexní seminář pro Hospodářskou komoru v Jihlavě »

Únor byl opravdu náročný měsíc, jelikož první měsíce roku mnohé firmy využívají ke vzdělávání svých zaměstnanců. Z...

Jak (ne) na article marketing? »

Nedávno se mi pod ruce (do emailu) dostal zajímavý "alert", o který bych se rád podělil. Uvádím jen výběr odkazů se stejným obsahem,...